Hjælpende hånd fra teknologi

Aalborg Kommune – førende i Danmark i brug af velfærdsteknologi

Danmarks velfærdsstat har i mange år været stærkt omtalt ude i den vide verden. Dens “Tager fra de rige, giver til de fattige”, næsten Robin Hood mentalitet, er ikke at finde mange steder udenfor Skandinavien. Den overordnede målsætning er, at alle skal have lige adgang til en række offentlige tilbud, som for eksempel uddannelse og kompensation for tab af indtægt ved for eksempel sygdom eller arbejdsløshed.

Nu er der så kommet en ny tilføjelse til vores velfærdsmodel, nemlig velfærdsteknologi. Velfærdsteknologi er en ny terminologi, men kan vise sig meget vigtig for vores samfund. Hvad hvis man kunne frigøre arbejdskraft, lette arbejdsbyrden og trygheden for borgerne? Det kan du blive meget klogere på i denne artikel.

Hvad er velfærdsteknologi?

Kort fortalt er velfærdsteknologi en måde at effektivisere den daglig pleje og behandling af især ældre borgere. Med nye metoder, robotter og maskiner kan man spare masser af ressourcer og arbejdskraft. Men det handler ikke kun om at spare ressourcer men også især om at øge kvalitet i behandling og pleje.

Arbejdsopgaver som kan udføres hurtigere, ved at processen gøres mere effektiv – frigør arbejdskraft. At “lette arbejdsbyrden” betyder, at der skal forbedres på arbejdsmiljøet, så vi ikke bliver nedslidte af vores arbejde. Her er der især tanke på arbejdsskader og lignende, som oftest ses hos behandlere og plejere. Til sidst skal velfærdsteknologien hjælpe os med at øge kvaliteten. Talrige undersøgelser viser, at borgerne gerne vil bevare deres selvstændighed, så meget som muligt. Hvis det var muligt med en robot eller en maskine til at hjælpe med toiletbesøg, så viser en undersøgelse fra Ældre Sagen, at 70% af de ældre ville foretrække dét frem for hjælp fra en plejer.

Der er altså ikke tale om at fjerne den menneskelige hjælp, men teknologien skal være med til at øge kvalitet og give os større mulighed for at imødekomme de ældre borgeres ønske om en god og tryg alderdom.
Velfærdsteknologien er ved at sprede sig i Danmark, men især i Nordjylland, mere specifikt Aalborg, gør de en kæmpe indsats for at få de nye metoder i brug.

Hvad gør Aalborg kommune for at hjælpe deres borgere?

I Aalborg ligger Center for Velfærdsteknologi, der er et oplevelsescenter for borgere, medarbejdere og hvem der nu ellers kunne finde velfærdsteknologi interessant. Her kan man se og afprøve de nyeste velfærdsteknologiske løsninger og en lang række aktiviteter, der har til formål at at understøtte kendskabet til og udbrede viden omkring disse nye hjælpe-løsninger. Centeret ligger centralt, ikke langt fra gågaden, butikkerne og et af de lokale shoppingcentre i Aalborg. Det er kort sagt let at komme til for den ældre borger, som kunne have interesse i de nye teknologier.

I centret finder man et showroom, hvor man kan se de nyeste velfærdsteknologiske hjælpemidler og it-løsninger, som kan gøre hverdagen lettere og give borgerne mulighed for at være mere selvhjulpne. Derudover finder man en lejlighed hvor man kan opleve teknologien i praksis. Sidst men ikke mindst finder man et undervisningstilbud, hvor kommunerne og plejere kan blive undervist og oplært i de nye velfærdsteknologiske løsninger.

Med alle disse nye tiltag håber Aalborg kommune på, at gøre borgernes alderdom tryg og i højere kvalitet.

Photocredit: Kiquebg/Pixabay.com

Skriv et svar